Mankkaan koulu
Koulu alkaa keskiviikkona 11.8.2021 seuraavasti:
  • 7lk ja AUT -oppilaat klo 9
  • 8lk ja 9lk -oppilaat klo 10
Mukava nähdä, tervetuloa kouluun!             
       

Tervetuloa Mankkaan koulun verkkosivuille

Mankkaan koulussa opiskelee n. 390 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulussa annetaan myös luokkamuotoista autismikirjon erityisopetusta luokka-asteilla 7-10. Kannustamme opetuksessamme omatoimiseen elinikäiseen oppimiseen, vastuun ottamiseen sekä muiden huomioimiseen. Koulutyötä toteutetaan pääsääntöisesti kaksoistuntien avulla. Arvostamme nykyaikaisten tieto- ja viestintäteknologian taitojen hyödyntämistä oppimisessa. Oppilaillamme on mahdollisuus henkilökohtaisen Chromebookin lainaamiseen opiskeluvälineeksi. Teemme kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla mm. e-Twinning- ja Erasmus + -projekteihin. 

Koulussamme opetettavat kielet:
A-kielet: EN, SA (A1 ja A2 yhdistetty)
B1-kieli: RU; B2-kielet: RA, SA

Koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka, joka tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa ja fysiikassa. Painotusluokalla on matematiikkaa ja fysiikkaa yhteensä yksi tunti viikossa enemmän kuin muilla luokilla. Valintaperusteena on Espoon yhteinen, kirjallinen valintakoe. Painotukseen haetaan Wilmassa yläkouluun haun yhteydessä

Koulun tapahtumakalenteri

Ajankohtaista


Tukitunnit
 :
I-jaksossa  

Lukuvuoden työpäivät

Syyslukukausi: 11.8.-22.12.2021

        Syysloma: 18.-22.10. 2021 (viikko 42)
        Joululoma: 23.12.2021 - 9.1.2022

        9. luokkien TET-viikot 11.-15.10.2021 (viikko 41) sekä 22.-26.11.2021 (viikko 47)

Kevätlukukausi: 10.1.-4.6.2022

        Talviloma: 21.-25.2.2022 (viikko 8)

        7.- ja 8.-luokkien ja AUT-opetus lauantaityöpäivä 5.2.2022
        9.-luokkien lauantaityöpäivä 12.2.2022

        Lauantaityöpäivän korvausvapaa perjantai 27.5.2022

        8.-luokkien TET-viikko 2.-6.5.2022 (viikko 18)

Jaksot:

        1. jakso: 11.8.-15.10.2021
        2. jakso: 25.10.-22.12.2021
        3. jakso: 10.1.-18.3.2022
        4. jakso: 21.3.-4.6.2022