Opiskelu‎ > ‎Aineenopetus‎ > ‎

Suomen kieli ja kirjallisuus / Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksella ohjataan oppilaiden monilukutaitoa, kielitietoisuutta ja kielellisen identiteetin rakentumista. Oppiaineessa analysoidaan kieltä ja tekstejä, luetaan monenlaisia kirjoja ja tuotetaan erilaisia tekstejä. Lisäksi tunneilla keskustellaan, tehdään ryhmätöitä ja esiinnytään.


Seitsemännellä luokalla vahvistetaan opiskelutaitoja, kieliopin hallintaa ja opiskellaan kirjallisuuden peruskäsitteitä. Kahdeksannella luokalla keskiössä ovat kirjallisuuden genret, vaikuttamisen keinot ja media. Yhdeksännellä luokalla tutustutaan kirjallisuushistoriaan, asiakirjoittamiseen ja Suomen kielelliseen tilanteeseen.


Aineenopettajat:


Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@espoo.fi

Äidinkielen arviointi

Äidinkielen numero muodostuu pääpiirteittäin seuraavasti: vuosiluokittain on lueteltu arvioitavat työt syksyllä ja keväällä sekä ilmoitettu myös, miten paljon ne vaikuttavat numeron muodostumisessa.  Äidinkielen opettajat pidättävät itsellään oikeuden muuttaa ilmoitettuja painokertoimia tarpeen mukaan. Ryhmän etenemistahdista riippuen muutoksia suunnitelmaan voi tulla.


Äidinkielen arvosana

- koostuu useammasta osa-alueesta:

 

1. KIRJALLISUUS (kirjojen pohjalta tehtävät)     

2. KIRJOITTAMINEN (eri tekstilajeja edustavat kirjoitetut tekstit) 

3. SUULLINEN ESIINTYMINEN  (ryhmä- ja yksilöesitykset)

4. KIELIOPPI (koe ja mahdolliset pistarit)    

5. JATKUVA NÄYTTÖ (osallistuminen opetukseen viittaamalla, annettujen ohjeiden noudattaminen, tehtävien tekeminen ja työrauhan antaminen, ryhmätyöt)

 

Tuntityötä arvioidaan  seuraavasti:

erinomainen/kiitettävä = viittaa erittäin aktiivisesti, noudattaa annettuja ohjeita, tekee tehtävät huolellisesti, hyvät yhteistyötaidot

hyvä = viittaa ajoittain, pyrkii noudattamaan ohjeita ja tekemään tehtävät

tyydyttävä = keskittyminen ja työrauhan noudattaminen ajoittain haasteellista, ei osallistu opetukseen viittaamalla

välttävä = keskittyminen ja työrauhan noudattaminen ei onnistu, asenne opiskelua kohtaan välinpitämätön


Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointikriteerit

Vapaaehtoinen lukudiplomi


Koulussamme halutaan kannustaa nuoria lukemaan. Äidinkielessä luemme kirjoja ja teemme niistä tehtäviä, mutta tämän lisäksi on mahdollista suorittaa myös lukudiplomi. Diplomin saa, kun lukee kymmenen kirjaa annetuista genreistä ja tekee kirjoihin liittyvät tehtävät. Lukudiplomin osaksi voidaan hyväksyä myös ne kirjat, jotka muutenkin kuuluvat  vuoden äidinkielen lukuohjelmaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät Lukudiplomien Classroom-huoneesta.


Hyvin tehdyllä lukudiplomilla voi korottaa äidinkielen arvosanaa paremmaksi enintää puolella numerolla. Lukudiplomin suorittamisesta tulee kertoa etukäteen äidinkielen opettajalle. Tehtävät voi palauttaa joko sähköisesti tai käsin kirjoitettuna huhtikuun loppuun mennessä. Lukuvuoden lopuksi lukudiplomin suorittajille jaetaan todistus.


Lukudiplomihuoneen koodi Classroomissa: wkbxr6h