Opiskelu‎ > ‎Aineenopetus‎ > ‎

Biologia

Biologian opetuksen tehtävänä on tukea oppilasta tutkimaan elämää ja sen edellytyksiä sekä tuntemaan itseään ihmisenä ja osana luontoa.


Seitsemännen luokan biologiassa perehdytään vesiekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä.

Kahdeksannen luokan biologiassa perehdytään metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään myös evoluutiota.

Yhdeksännen luokan biologiassa perehdytään ihmiskehon rakenteeseen ja toimintaan. Lisäksi tutustutaan perinnöllisyyden perusteisiin.Aineenopettajat:
  • Hanna Strandström StH - (sähköinen oppimisympäristö: Classroom )
  • Johanna Lilja LiJ - (sähköinen oppimisympäristö: Classroom )

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@espoo.fi.


Biologian arviointi


Biologian arviointiin 7. - 9. luokilla vaikuttavat seuraavat asiat:

  • Kokeet 

  • Testit ja kirjalliset läksynkuulustelut

  • Työskentely

    • Tuntityöskentely (osallistuminen oppitunnilla ja tehtävien tekeminen)

    • Kotitehtävistä huolehtiminen


Näiden lisäksi arviointiin vaikuttavat:


Luokka-

aste

Suoritus/työ

Kuvaus

7

Vesiprojekti

(biologian osuus)

Vesiprojekti on monialainen oppimiskokonaisuus, johon perehdytään lukuvuoden aikana.

8

Digikasvio

Tehtävänä on kuvata annetun luettelon kasveista vähintään 25 ja tunnistaa ne. Lajit ovat pääosin metsän kasveja. Tarkemmat ohjeet ja kasvilista ovat biologian kurssin Classroomissa.

Digikasvio arvioidaan hyväksytty/hylätty suorituksena ja se vaikuttaa biologian kahdeksannen luokan arviointiin. 

Digikasviosta voi saada plussaa, jos se on selkeästi laajempi kuin 25 kasvilajia. Saadaksesi kasviosta plussaa merkitseviä asioita ovat kasvion monipuolisuus ja laajuus (kuvattu vähintään 40 lajia), lajien tunnistaminen oikein ja kasvilajien huolellisesti merkityt tiedot. 

9


9. -luokalla annetaan sekä kurssiarviointi  että päättöarviointi. 

Päättöarviointiin vaikuttavat 7.-9. luokkien suoritukset.

Biologia - päättöarvioinnin kriteerit
(Opetushallitus)


Muuta:


Oppilaat tekevät myös itse- ja vertaisarviointia oppimisestaan ja opiskelutaidoistaan lukuvuoden aikana.


Biologiaa opiskellaan 7.-8. -luokilla ensimmäisessä ja neljännessä jaksossa, jolloin pystymme hyödyntämään koulun lähiympäristöä. 

Biologiaa opiskellaan 9. -luokalla syyslukukaudella.