Opiskelu‎ > ‎Aineenopetus‎ > ‎

Historia

Historiaa opiskellaan seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla, jolloin annetaan päättöarviointi.  

Seitsemännellä luokalla tutustutaan Suomen  ja maailman historiaan Ranskan suuresta vallankumouksesta 1900-luvun alkuun. Aiheita ovat muun muassa Suomen autonomian aika, Yhdysvaltojen historia, siirtolaisuus, imperialismi, ensimmäinen maailmansota sekä Suomen itsenäistyminen ja sisällissota.

Kahdeksannen luokan historia alkaa Euroopan tilanteesta ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja päättyy nykypäivään. Syksyllä käsitellään toisen maailmansodan syyt, tapahtumat ja seuraukset, sekä Suomen rooli toisessa maailmansodassa. Keväällä paino on toisen maailmansodan jälkeisessä ajassa, eli käsittelemme kylmää sotaa, Suomen historiassa sodanjälkeistä aikaa sekä nykyhistoriaa.

Historian opiskelussa harjoitellaan ja hyödynnetään erilaisia taitoja ja asioita
 • erilaisten lähteiden käyttö ja tulkinta (kirjalliset lähteet, erityyppiset kuvat, tilastot, diagrammit, kartat)

 • lähdekritiikki

 • tiedonhankinta ja saadun tiedon soveltaminen

 • laajemman koevastauksen kirjoittaminen

 • asiatiedon hallinta (keskeisten käsitteiden hallinta)

 • syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen

 • kyky ymmärtää ja eläytyä menneisyyden ihmisen asemaan sekä toimintaan


Arviointi perustuu näiden taitojen ja asiatiedon monipuoliseen hallintaan sekä jatkuvaan näyttöön oppitunneilla (osallistuminen opetukseen, annettujen ohjeiden noudattaminen, tehtävien tekeminen ja työrauhan antaminen). 


Oppilas arvioi omaa osaamistaan itsearvioinnin avulla. Oppilasta ohjataan asettamaan itselleen tavoitteita opiskelussaan.


Aineenopettajat:
 • Niina Luoma-aho LuN (sähköinen oppimisympäristö: classroom)
 • Anna-Liisa Roiha RoA (sähköinen oppimisympäristö: classroom

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@espoo.fi.

 7.-luokan arviointikriteerit lukuvuonna 2019-2020

Syyslukukauden arvioitavat työt:


 • jakso I: kirjallinen koe oppikirjan kappaleista 1-5 


 • jakso II: sähköiset välitestit (3 kpl) projektiopiskelun lomassa (omaan tahtiin)


 • "Koulumuistoja- haastattelu" (yhteistyössä suomen kielen kanssa) 


 • jakso III: ryhmäkoe opettajan ohjaamissa ryhmissä 

                    

Kevätlukukauden arvioitavat työt:


 • jakso IV: sähköinen koe oppikirjan kpl 18-20, yhtenä tehtävä lyhyt essee


 • tiedonhankintatehtävä suomalaisten siirtolaisuudesta


 • jakso V: välitesti yhdestä läksykappaleesta, josta ei kerrota etukäteen


 • jakso VI: suullinen parikoe kpl 25-27 & 29 (painotus käsitteiden selittämisessä ja lähteiden käytössä)8.-luokan arviointikriteerit lukuvuonna 2019-2020

Syyslukukauden arvioitavat työt, oppikirja Forum 8:


 • jakso I: koe oppikirjan kappaleista 1-3 sekä muistiinpanot


 • tiivistelmätehtävä Natsi-Saksan nuorisojärjestöistä 


 • jakso II: ryhmäkoe toisesta maailmansodasta (kappaleet 4-7)

  •  koe tehdään opettajan ohjaamissa ryhmissä


 • jakso III :sähköiset välitestit (neljä kappaletta) projektiopiskelun lomassa

  • välitestit kappaleista 8-11

  • jokainen tekee testit oman etenemisen tahtiin 

                    

Kevätlukukauden arvioitavat työt, oppikirja Forum 8:


 • jakso IV: sähköinen koe oppikirjan kpl 12-15, yhtenä tehtävänä essee


 • historian päättötyö “Sodat ja vainot kirjallisuudessa” yhteistyössä suomen kielen kanssa, suurin painokerroin lukuvuoden arvioinnissa


 • jakso V: välitesti yhdestä läksykappaleesta, josta ei kerrota etukäteen


 • jakso VI-VII: jommasta kummasta jaksosta arvioitava tiedonhankintatehtävä


Syyslukukauden arvioitavat työt, oppikirja Historian taitaja 8:


 • jaksot I-II: koe oppikirjan kappaleista 2, 5-7 sekä muistiinpanot 


 • tiivistelmätehtävä Natsi-Saksan nuorisojärjestöistä 


 • jakso III: ryhmäkoe toisesta maailmansodasta, kappaleet 9-11, koe tehdään opettajan ohjaamissa ryhmissä


 • jakso III :sähköiset välitestit (kolme kappaletta) projektiopiskelun lomassa

  • välitestit kappaleista 12-14 

  • jokainen tekee testit oman etenemisen tahtiin

                    

Kevätlukukauden arvioitavat työt, oppikirja Historian taitaja 8:


 • jakso IV: sähköinen koe oppikirjan kpl 15-17, yhtenä tehtävä essee


 • historian päättötyö “Sodat ja vainot kirjallisuudessa” yhteistyössä suomen kielen kanssa, suurin painokerroin lukuvuoden arvioinnissa


 • jakso V: välitesti kappaleista 21-22 


 • jakso VI: jaksosta arvioitava tiedonhankintatehtävä