Opiskelu‎ > ‎Aineenopetus‎ > ‎

Maantieto

Maantiedon opetuksen tehtävänä on tarkastella maapallon erilaisia alueita sekä luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta.


Seitsemännen luokan maantiedossa tutustutaan maapallon eri alueisiin ja luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin.


Kahdeksannen luokan maantiedossa perehdytään muuttuviin maisemiin, Suomen geomorfologiaan ja toteutetaan aluetutkimus.


Yhdeksännen luokan maantiedossa perehdytään kulttuurimaantieteellisiin teemoihin, aluesuunnitteluun ja kestävään kehitykseen.Aineenopettajat:
  • Hanna Strandström StH - (sähköinen oppimisympäristö: Classroom )
  • Johanna Lilja LiJ - (sähköinen oppimisympäristö: Classroom)

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@espoo.fi.


Maantiedon arviointi


Maantiedon arviointiin 7. - 9. luokilla vaikuttavat seuraavat asiat:

  • Kokeet 

  • Testit ja kirjalliset läksynkuulustelut

  • Työskentely

    • Tuntityöskentely (osallistuminen oppitunnilla ja tehtävien tekeminen)

    • Kotitehtävistä huolehtiminen


Näiden lisäksi arviointiin vaikuttavat:


Luokka-

aste

Suoritus/työ

Kuvaus

7

Vesiprojekti

(maantiedon osuus)

Vesiprojekti on monialainen oppimiskokonaisuus, johon perehdytään lukuvuoden aikana.

8

Aluetutkimus

Tehtävänä on tutkia tiettyä aluetta luonnonmaantieteen ja kulttuurimaatieteen näkökulmasta.

9

Tutkimussuunnitelma

 ja -raporttiTehtävänä on suunnitella oma kestävään kehitykseen liittyvä tutkimus, koota aineisto ja kirjoittaa tutkimusraportti.

9. -luokalla annetaan sekä kurssiarviointi  että päättöarviointi. 

Päättöarviointiin vaikuttavat 7.-9. luokkien suoritukset.

Maantieto - päättöarvioinnin kriteerit

(Opetushallitus)Muuta:


Oppilaat tekevät myös itse- ja vertaisarviointia oppimisestaan ja opiskelutaidoistaan lukuvuoden aikana.


Maantietoa opiskellaan 7.-8. -luokilla toisessa ja kolmannessa jaksossa.

Maantietoa opiskellaan 9. -luokalla kevätlukukaudella.