Opiskelu‎ > ‎Aineenopetus‎ > ‎

Musiikki

Musiikkia opiskellaan pakollisena oppiaineena 2 vuosiviikkotuntia seitsemännellä luokalla. Musiikkia voi seitsemännellä luokalla opiskella myös valinnaisena kurssina tämän lisäksi.


Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla musiikkia voi opiskella valitsemalla eri kurssivaihtoehtoista,

joista kerrotaan tarkemmin kun valinnat tulevat ajankohtaisiksi.


Musiikinopetuksen tavoitteet:

.Kannustaa oppilasta rakentavaan, monipuoliseen ja luovaan toimintaan yksilönä, musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä.

.Ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun, tavoitteiden asettamisen ja edistymisen arvioimisen avulla.

.Ohjata oppilasta musiikillisten kulttuurien ymmärtämiseen ja avartaa oppilaan käsitteistöä sekä kokemusmaailmaa eri musiikkikulttuureihin tutustumalla.

Aineenopettajat:


Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@espoo.fi.