Opiskelu‎ > ‎Aineenopetus‎ > ‎

KatsomusaineetUskonto ja katsomukset vaikuttavat monella tavoin ihmisen ajatteluun ja elämään. Katsomusaineissa pyritään antamaan oppilaille edellytykset laajaan uskonnolliseen ja katsomukselliseen yleissivistykseen. Katsomusaineiden opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.


Katsomusaineiden tavoitteena on saada oppilas ymmärtämään uskontoja ja katsomuksia syvällisemmin ja huomaamaan niiden vaikutukset yksilön elämässä, yhteiskunnassa ja kulttuurissa.


Evankelisluterilainen uskonto (UE)


Seitsemännellä luokalla otetaan selvää, mitä uskonto ilmiönä merkitsee, sekä opiskellaan maailmanuskontoja. Kahdeksannella luokalla otetaan selvää kristinuskon synnystä, historiasta, levinneisyydestä ja kristinuskon vaikutuksesta maailmassa ja Suomessa. Lisäksi opiskellaan Raamatun syntyhistoriaa, sisältöä, erilaisia Raamatun tulkintatapoja, sekä Raamatun vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan.


Yhdeksännellä luokalla (vanha ops) opiskellaan Raamatun syntyhistoriaa, sisältöä, erilaisia tulkintatapoja, sekä Raamatun vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä etiikkaa.


Elämänkatsomustieto (ET)


Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa.


Elämänkatsomustiedon opetuksessa:

.Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin, teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykyaikana sekä katsomusten historiallisiin käänteisiin. 

.Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin sekä tarkastellaan kulttuurista monimuotoisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. 

.Perehdytään ihmisoikeuskysymyksiin ja kestävän tulevaisuuden teemoihin.

Koulumme oppilaat voivat opiskella myös seuraavia katsomusaineita:
  • Islam (UI)
  • Juutalainen uskonto (UJ)
  • Katolinen uskonto (UK)
  • Ortodoksinen uskonto (UO)

Aineenopettajat:

  • Niina Luoma-aho LuN (sähköinen oppimisympäristö: classroom) ev.lut. uskonto (UE)

  • Pietari Mikkonen MiP (sähköinen oppimisympäristö: classroom), elämänkatsomustieto (ET) ja ev.lut. uskonto (UE)


Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@espoo.fi.