Opiskelu‎ > ‎Aineenopetus‎ > ‎

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi on kokonaan uusi, alkava oppiaine 9.-luokalla. Yhteiskuntaopissa opiskellaan Suomen yhteiskunnan kehitystä ja rakentumista. Opiskeltavia asioita ovat suomalainen yhteiskunta, vaikuttaminen, päätöksenteko, rahankäyttö, markkinatalous ja oikeusvaltio.

9.-luokan yhteiskuntaopissa on tärkeää omaksua ja oppia käyttämään erilaisia yhteiskuntaopin taitoja.


Nämä taidot ovat:

  • erilaisten lähteiden käyttö ja tulkinta (kirjalliset lähteet, erityyppiset kuvat, tilastot, diagrammit, kartat)

  • lähdekritiikki ja mediakritiikki

  • tiedonhankinta ja sen soveltaminen

  • laajemman koevastauksen kirjoittaminen

  • asiatiedon hallinta (keskeiset käsitteet, laajat yhteiskunnalliset rakenteet sekä mekanismit)

  • perustellun mielipiteen muodostaminen sekä mielipiteiden moninaisuuden ymmärtäminen.


Aineenopettajat:
Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@espoo.fi.