Opiskelu‎ > ‎Aineenopetus‎ > ‎

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi on kokonaan uusi, alkava oppiaine 9.-luokalla. Yhteiskuntaopissa opiskellaan Suomen yhteiskunnan kehitystä ja rakentumista. Opiskeltavia asioita ovat suomalainen yhteiskunta, vaikuttaminen, päätöksenteko, rahankäyttö, markkinatalous ja oikeusvaltio.

9.-luokan yhteiskuntaopissa on tärkeää omaksua ja oppia käyttämään erilaisia yhteiskuntaopin taitoja.


Nämä taidot ovat:

 • erilaisten lähteiden käyttö ja tulkinta (kirjalliset lähteet, erityyppiset kuvat, tilastot, diagrammit, kartat)

 • lähdekritiikki ja mediakritiikki

 • tiedonhankinta ja sen soveltaminen

 • laajemman koevastauksen kirjoittaminen

 • asiatiedon hallinta (keskeiset käsitteet, laajat yhteiskunnalliset rakenteet sekä mekanismit)

 • perustellun mielipiteen muodostaminen sekä mielipiteiden moninaisuuden ymmärtäminen.


Aineenopettajat:
 • Johanna Hakkari HaJ (sähköinen oppimisympäristö: Google Classroom)
  • opetusryhmä 9M
 • Laura Johansson JoL (sähköinen oppimisympäristö: Google Classroom)
  • opetusryhmät 9A, 9C, 9D
 • Niina Luoma-aho LuN (sähköinen oppimisympäristö: Google Classroom)
  • opetusryhmät 9B, 9E

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@espoo.fi.