Yhteishaku 21.2.-21.3.2023

OPO TIEDOTTAA YHTEISHAKUUN LIITTYEN:

 • Opo tiedottaa: päättöluokkaa koskevia asioita, alustavia päivämääriä kalenteriin ja tiedoksi (Wilma-viesti elokuussa 2022)

 • Opo tiedottaa: yhteishaun huoltajien kuulemislomake avautuu Wilmassa (tammikuu 2023)

 • Opo tiedottaa: yhteishaun tärkeitä käytänteitä ja päivämääriä kesän aikana (tammikuu 2023)

Yhteishaku 2023 - keskeiset päivämäärät ja periaatteet


Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa voit hakea

 • lukioon

 • ammatilliseen perustutkintokoulutukseen

 • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen

 • tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA)

 • työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA)

 • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille (Opistovuosi oppivelvollisille)


 • hakuaika osoitteessa www.opintopolku.fi 21.2.–21.3.2023. Hakuaika umpeutuu kello 15.00

 • liitteet tulee palauttaa hakuajan loppuun mennessä, mikäli oppilaitoksesta tai hakulomakkeella ei muuta ilmoiteta

 • mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet huhti-toukokuussa 2023

 • tulokset julkistetaan aikaisintaan 15.6.2023

 • opiskelupaikan vastaanottaminen on vahvistettava viimeistään 29.6.2023 - opiskelupaikka on sinun vasta kun olet sen vastaanottanut

 • lisähaut, jatkuvat haut, vapaiksi jääneisiin opiskelupaikkoihin alkaa yhteishaun tulosten julkaisemisen jälkeen

 • esittelyiltapäivät kaikissa Espoon lukioissa tammikuussa 2023 (iltapäivät 19. ja 24.1.) ja Omniassa koko ikäluokan tutustumispäivä 3.11., lisäksi mahdollisuus tutustua Omnian muissa avoimissa ovissa (8.12.2022 tai 26.1.2023) puolipäivää/ päivän ajan johonkin tiettyyn tutkintoon.

30.11.2022 yhteishakuvanhempainilta: materiaalit Omnia, Lukiokoulutus, Mankkaan opot

8.12.2022 yhteishakuvanhempainilta Espoolaisten tukea tarvitsevien nuorten huoltajille: materiaalit perusopetus, Omnia, Live

Espoon kaupungin kootut sivut yhteishausta (linkki, www.espoo.fi/yhteishaku) ja tiedot esittelyistä

Aiempien vuosien pisterajoja ja keskiarvoja

Yhteishakulaskuri: mahdollisuus syöttää viimeisimmät tai tavoitearvosanat laskuriin ja tulokseksi saa:

  1. kaikkien aineiden keskiarvon(yleinen koulumenestys)

  2. lukuaineiden keskiarvon

  3. pisteet haettaessa ammatillisen koulutuksen 1. vaihtoehtoon, sekä

  4. pisteet haettaessa ammatillisen koulutuksen 2.-5. vaihtoehtoon

URHEA opiskelupaikan haku ja infodiat hakuun 2022

Vinkit urheilulinjalle tai urheilulukioon hakemiseen valmistautumiseksi


Muuta yhteishausta viime aikoina puhuttanutta

***************************************************************************************

Vaativana erityisenä tukena järjestettävä

 1. ammatillinen peruskoulutus

 2. TUVA eli tutkintoon valmentava koulutus

 3. TELMAwww.ameo.fi (ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkoston sivut)