Mankkaan koulu

Tervetuloa Mankkaan koulun verkkosivuille


Mankkaan koulussa opiskelee n. 350 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulussa annetaan myös luokkamuotoista autismikirjon erityisopetusta luokka-asteilla 7-10. Kannustamme opetuksessamme omatoimiseen elinikäiseen oppimiseen, vastuun ottamiseen sekä muiden huomioimiseen. Koulutyötä toteutetaan pääsääntöisesti kaksoistuntien avulla. Arvostamme nykyaikaisten tieto- ja viestintäteknologian taitojen hyödyntämistä oppimisessa. Oppilaillamme on mahdollisuus henkilökohtaisen Chromebookin lainaamiseen opiskeluvälineeksi. Teemme kansainvälistä yhteistyötä mm. ystävyyskoulumme kanssa Saksassa. 

Koulussamme opetettavat kielet:
A-kielet: EN, SA (A1 ja A2 yhdistetty)
B1-kieli: RU; B2-kielet: RA, SA

Koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka, joka tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa ja fysiikassa. Painotusluokalla on matematiikkaa ja fysiikkaa yhteensä yksi tunti viikossa enemmän kuin muilla luokilla. Valintaperusteena on Espoon yhteinen, kirjallinen valintakoe. Painotukseen haetaan Wilmassa yläkouluun haun yhteydessä

Koulun tapahtumakalenteri

Ajankohtaista

Tukitunnit:

Koululla järjestetään säännöllisesti tukitunteja kaksi kertaa viikossa (Katin luokka, luokka 10).

Maanantaisin klo 8.10-8.50 Torstaisin klo 13.50-14.35


Tukitunnille osallistutaan ainoastaan oman lukujärjestyksen ulkopuolella. Tukitunneille voi osallistua kuka tahansa ja niiltä voi saada apua omaan opiskeluun.

Lukuvuoden työpäivät

Syyslukukausi: 8.8.-20.12.2019

        Syysloma: 14.-18.10. 2019
        Joululoma: 21.12.2019 - 6.1.2020

        9. luokkien TET-viikot maanantai 21.10. perjantai 1.11.2019

Kevätlukukausi: 7.1.-30.5.2020

        Talviloma: 17.-21.2.2020

        7.- ja 8.-luokkien lauantaityöpäivä 1.2.2020
        9.-luokkien lauantaityöpäivä 8.2.2020

        Eaut-luokkien oppilaat osallistuvat lauantaipäivään 1.2.2020.

        Lauantaityöpäivän korvausvapaa 9.4.2020

        8.-luokkien TET-viikko maanantai 30.3.perjantai 3.4.2020

·  

Jaksot:

        1. jakso: 8.8.-11.10.2019
        2. jakso: 21.10.-20.12.2019
        3. jakso: 7.1.-13.3.2020
        4. jakso: 16.3.-30.5.2020