Mankkaan kouluAURINKOISTA JA RENTOUTTAVAA KESÄLOMAA KAIKILLE!

Tervetuloa Mankkaan koulun verkkosivuille


Mankkaan koulussa opiskelee n. 330 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulussa annetaan myös luokkamuotoista autismikirjon erityisopetusta luokka-asteilla 7-10. Kannustamme opetuksessamme omatoimiseen elinikäiseen oppimiseen, vastuun ottamiseen sekä muiden huomioimiseen. Koulutyötä toteutetaan pääsääntöisesti kaksoistuntien avulla. Arvostamme nykyaikaisten tieto- ja viestintäteknologian taitojen hyödyntämistä oppimisessa. Oppilaillamme on mahdollisuus henkilökohtaisen Chromebookin lainaamiseen opiskeluvälineeksi. Teemme kansainvälistä yhteistyötä mm. ystävyyskoulumme kanssa Saksassa. 

Koulussamme opetettavat kielet:
A-kielet: EN, SA (A1 ja A2 yhdistetty)
B1-kieli: RU; B2-kielet: RA, SA

Koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka, joka tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa ja fysiikassa. Painotusluokalla on matematiikkaa ja fysiikkaa yhteensä yksi tunti viikossa enemmän kuin muilla luokilla. Valintaperusteena on Espoon yhteinen, kirjallinen valintakoe. Painotukseen haetaan Wilmassa yläkouluun haun yhteydessä

Koulun tapahtumakalenteri

Ajankohtaista

Tukitunnit:

Koululla järjestetään säännöllisesti tukitunteja kaksi kertaa viikossa tiistaisin ja torstaisin klo 13.50-14.35 (Katin luokka, luokka 10) viikosta 36 alkaen.


Tukitunnille osallistutaan ainoastaan oman lukujärjestyksen ulkopuolella. Tukitunneille voi osallistua kuka tahansa ja niiltä voi saada apua omaan opiskeluun.

Lukuvuoden työpäivät

Syyslukukausi: 9.8.-21.12.2018

        Syysloma: 15.-19.10. 2018
        Joululoma: 22.12.2018-6.1.2019

Kevätlukukausi: 7.1.-1.6.2019

        Talviloma: 18.-22.2.2019

        7.-luokkien lauantaipäivä 2.2.2019
        8.-luokkien lauantaipäivä 
2.2.2019
       
9.-luokkien lauantaipäivä 9.2.2019

        Eaut-luokkien oppilaat menevät vuosiluokkiensa mukaiseen päivään.

        Lauantaityöpäivän korvausvapaa 18.4.2019


Jaksot:

    1. jakso 9.8.-21.10.2018

    2. jakso 22.10.-21.12.2018

    3. jakso 7.1.-15.3.2019

    4. jakso 18.3.-1.6.2019