Opinto-ohjaus

Oppilaanohjauksessa 7.-9. luokilla perehdymme opiskelutaitoihin, mietimme millaisia olemme, tutustumme ammatteihin ja peruskoulun lopun lähestyessä keskitymme yhteishakuun ja tulevaan. 

Pääpaino oppilaanohjauksessa
  • 7. luokalla on yläkoulun käytänteissä ja koulussamme käytettävissä sähköisissä oppivälineissä,  
  • 8. luokalla mm. TET ja Suomen koulutusjärjestelmä tulee tutuiksi ja 
  • 9. luokalla katse suunnataan yhteishakuun, työelämään ja muutoinkin tulevaisuuteen

Huoltajia tiedotetaan, sekä mahdollisia lupia pyydetään, wilman välityksellä.

Oppilaanohjaaja Aija Helander (aija.helander@espoo.fi) 
  • sähköinen oppimisympäristö Google Classroom
  • tunnneilla käsitellyt aiheet wilman tuntipäiväkirja (8. ja 9. luokka)