Opinto-ohjaus

Oppilaanohjauksessa 7.-9. luokilla perehdymme opiskelutaitoihin, mietimme millaisia olemme, tutustumme ammatteihin ja peruskoulun lopun lähestyessä keskitymme yhteishakuun ja tulevaan. 

Pääpaino 7. luokalla on yläkoulun käytänteissä ja koulussamme käytettävissä sähköisissä oppivälineissä,  
8. luokalla Suomen koulutusjärjestelmä tulee tutuksi ja 9. luokalla katse suunnataan yhteishakuun, työelämään ja muutoinkin tulevaisuuteen.

Huoltajia tiedotetaan, sekä mahdollisia lupia pyydetään, wilman välityksellä.


OPO TIEDOTTAA: 9. luokan huoltajat
  • 9. luokan TET 21.10.-1.11.2019 (29.5.2019 wilma-viesti, tiedotus päivämääristä)
  • Ohjauksen keskeisiä asioita ja päivämääriä päättöluokkalaisille (9.8. wilma-viesti )OPO TIEDOTTAA: 8. luokan huoltaja
  • 8. luokan TET 30.3.-3.4.2020 (29.5.2019 wilma-viesti, tiedotus päivämääristä)
  • Opo tiedottaa: 8. luokkalaisten TET (30.3.-3.4.) (wilma-viesti, TET-käytänteet)


Oppilaanohjaaja Aija Helander (aija.helander@espoo.fi) 
  • sähköinen oppimisympäristö Google Classroom
  • tunnneilla käsitellyt aiheet wilman tuntipäiväkirja (8. ja 9. luokka)