Mankkaan koulu

Lukuvuosiopas 2022 - 2023

Tervetuloa Mankkaan koulun verkkosivuille

Mankkaan koulussa opiskelee n. 410 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulussa annetaan myös valmistavaa opetusta. Kannustamme opetuksessamme omatoimiseen elinikäiseen oppimiseen, vastuun ottamiseen sekä muiden huomioimiseen. Koulutyötä toteutetaan pääsääntöisesti kaksoistuntien avulla. Arvostamme nykyaikaisten tieto- ja viestintäteknologian taitojen hyödyntämistä oppimisessa. Oppilaillamme on mahdollisuus henkilökohtaisen Chromebookin lainaamiseen opiskeluvälineeksi. Teemme kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla mm. e-Twinning- ja Erasmus + -projekteihin.

Koulussamme opetettavat kielet:

A-kielet: EN, SA (A1 ja A2 yhdistetty)

B1-kieli: RU; B2-kielet: RA, SA

Koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka, joka tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa ja fysiikassa. Painotusluokalla on matematiikkaa ja fysiikkaa yhteensä yksi tunti viikossa enemmän kuin muilla luokilla. Valintaperusteena on Espoon yhteinen, kirjallinen valintakoe. Painotukseen haetaan Wilmassa yläkouluun haun yhteydessä.

Ajankohtaista

Tukitunnit pidetään maanantaisin ja torstain klo 13.50-14.35 Katin luokassa.

Huom! Tukitunnille osallistutaan ainoastaan oman lukujärjestyksen ulkopuolella. Tukitunneille voi osallistua kuka tahansa ja niiltä voi saada apua omaan opiskeluun.


Koulun kiusaamisenvastaisen työn sähköposti:
eikiusaamiselle.mankkaankoulu@espoo.fi


Lukuvuoden työpäivät

Syyslukukausi: 11.8.-22.12.2022

Syysloma: 17.-21.10. 2022

Joululoma: 23.12.2021 - 8.1.2023

9. luokkien TET-viikot: 19.-30.9.2022 (viikot 38-39)

Kevätlukukausi: 9.1.-3.6.2023

Talviloma: 20.-24.2.2023 (viikko 8)

7. ja 8. luokkien lauantaityöpäivä: 4.2.2023

9. luokkien lauantaityöpäivä: 11.2.2023

Lauantaityöpäivän korvausvapaa: to 6.4.2023

8. luokkien TET-viikko: 17.-21.4.2023 (viikko 16)

Jaksot:

1. jakso: 11.8.-14.10.2022

2. jakso: 24.10.-22.12.2022

3. jakso: 9.1.-17.3.2023

4. jakso: 20.3.-3.6.2023

Koulun tapahtumakalenteri