Fysiikka

Sisällöt:

Fysiikka on ainetta, energiaa, avaruutta ja luonnonlakeja tutkiva luonnontiede. Seitsemännellä luokalla fysiikassa käsitellään optiikkaa ja äänen ominaisuuksia. Lisäksi tutustutaan maailmankaikkeuden rakenteeseen. Kahdeksannella luokalla fysiikassa opiskellaan lämpöoppia, liikettä ja mekaniikkaa. Yhdeksännen luokan oppisisältöihin kuuluvat sähkö ja magnetismi.

Arviointi:

Fysiikan arviointiin vaikuttavat seuraavat asiat:

  • Kokeet (koealueet ja arvosanat tulevat Wilmaan)

  • Työskentely

    • Kirjallinen ja kokeellinen tuntityöskentely ja osallistuminen oppitunnilla

    • Kotitehtävistä huolehtiminen

  • Muut arvioitavat kirjalliset suoritukset (tehdään kotona tai koulussa, pistokokeista ei varoiteta etukäteen)

Kirjallisia tehtäviä arvioidaan pisteyttämällä normaalisti arvosanoin 4 - 10.

Aineenopettajat:

  • Kaisa Linna LiK

  • Sami Niemonen NiS

  • Karoliina Uotila UoK

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.