Opinto-ohjaus

Oppilaanohjauksessa 7.-9. luokilla perehdymme opiskelutaitoihin, mietimme millaisia olemme, tutustumme ammatteihin ja peruskoulun lopun lähestyessä keskitymme yhteishakuun ja tulevaan.  TET-viikkoja on yksi 8. luokalla ja kaksi 9. luokkalaisilla.

Pääpaino 7. luokalla on yläkoulun käytänteisissä ja 8. luokalla Suomen koulutusjärjestelmä tulee tutuksi. 9. luokalla katse suunnataan yhteishakuun, työelämään ja muutoinkin tulevaisuuteen.

Huoltajia tiedotetaan, sekä mahdollisia lupia pyydetään, Wilman välityksellä.

7. luokkalaisten tunnit ajoittuvat  kouluvuoden alkuun, 8. luokkalaisilla on tunteja joko 1. jaksossa tai keväällä, 4. jaksossa, ja 9. luokkalaisilla on opon tunteja 2. ja 3. jaksossa. 

9. luokkalaisten kanssa vierailemme 2. asteen oppilaitoksissa: ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukioissa. Lisäksi käymme yläkoulujen yrityskylässä.

Oppilaanohjaajat: