Opinto-ohjaus

Oppilaanohjauksessa 7.-9. luokilla perehdymme opiskelutaitoihin, mietimme millaisia olemme, tutustumme ammatteihin ja peruskoulun lopun lähestyessä keskitymme yhteishakuun ja tulevaan.

Pääpaino 7. luokalla on yläkoulun käytänteisissä ja koulussamme käytettävissä sähköisissä oppivälineissä,

8. luokalla Suomen koulutusjärjestelmä tulee tutuksi ja 9. luokalla katse suunnataan yhteishakuun, työelämään ja muutoinkin tulevaisuuteen.

Huoltajia tiedotetaan, sekä mahdollisia lupia pyydetään, wilman välityksellä.

Lukuvuonna 2018-2018 7. luokkalaisten tunnit ajoittuvat kouluvuoden alkuun, 8. luokkalaisilla on tunteja joko 1. jaksossa tai keväällä, 4. jaksossa, ja

9. luokkalaisilla on opon tunteja 2. ja 3. jaksossa.

9. luokkalaisten kanssa vierailemme 2. asteen oppilaitoksissa: ammatillisessa oppilaitoksessa lokakuussa ja lukioissa tammikuussa. Lisäksi tammikuussa 2019 käymme yläkoulujen yrityskylässä, Aalto yliopiston tiloissa Otaniemessä.

Oppilaanohjaaja:

  • Aija Helander