Yhteiskuntaoppi

Aineenopettajat:

  • Niina Luoma-aho LuN (sähköinen oppimisympäristö: Google Classroom)

   • opetusryhmä 9B ja 9C

  • Pauli Puistosalo PuP (sähköinen oppimisympäristö: Google Classroom)

   • opetusryhmä 9E sekä valinnainen yrittäjyys

  • Heli Unkuri UnH (sähköinen oppimisympäristö: Google Classroom)

   • opetusryhmät 9A, 9D ja 9M sekä valinnainen yrittäjyys

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.

Yhteiskuntaopin arviointiin lukuvuonna 2022-2023 voit tutustua tämän linkin kautta.

9.-luokan yhteiskuntaopissa on tärkeää omaksua ja oppia käyttämään erilaisia yhteiskuntaopin taitoja.

Nämä taidot ovat:

  • erilaisten lähteiden käyttö ja tulkinta (kirjalliset lähteet, erityyppiset kuvat, tilastot, diagrammit, kartat)

  • lähdekritiikki ja mediakritiikki

  • tiedonhankinta ja sen soveltaminen

  • laajemman koevastauksen kirjoittaminen

  • asiatiedon hallinta (keskeiset käsitteet, laajat yhteiskunnalliset rakenteet sekä mekanismit)

  • perustellun mielipiteen muodostaminen sekä mielipiteiden moninaisuuden ymmärtäminen.

Yhteiskuntaoppi on kokonaan uusi, alkava oppiaine 9.-luokalla. Yhteiskuntaopissa opiskellaan Suomen yhteiskunnan kehitystä ja rakentumista. Opiskeltavia asioita ovat suomalainen yhteiskunta, vaikuttaminen, päätöksenteko, rahankäyttö, markkinatalous ja oikeusvaltio.