Liikunta

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla.

Aineenopettajat:

 • Jussi Pekkarinen PeJ

 • Jussi Kaavi KaJ

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@espoo.fi.

Liikuntakalenterit:

Liikuntatunneilla liikumme monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä ja vuodenajat huomioiden. Opettamamme sisällöt ovat perusliikunta, pallopelit ja viitepelit, luontoliikunta, talviliikunta, musiikkiliikunta, voimistelu ja vesiliikunta.

Jussi Pekkarisen ryhmien liikuntakalenteri

Liikuntatunteja koskevia käytäntöjä

 • Tule ajoissa tunnille. Ajoissa ehtiminen edellyttää ripeitä siirtymiä koulun ja liikuntapaikkojen välillä.

 • Liikuntatunti alkaa ohjelmaan merkatussa paikassa.

 • Liikuntatunneilla liikutaan liikuntavarusteissa ja tunnin jälkeen käydään suihkussa. Mukaan tunnille tarvitset:

  • sään ja paikan huomioiva varustus (ei farkut!)

  • kengät (ulkoliikunta ja sisäpeli/paljaat varpaat)

  • pyyhe ja vaihtovaatteet

 • Turvallisuussyistä:

  • pitkät hiukset tulee laittaa kiinni

  • pelkillä sukilla liikkuminen on kielletty

  • liikuntatunnilla ei syödä purkkaa

  • kellot, korut ja sormukset otetaan pois liikuntatunnin ajaksi

 • Arvotavarat voi antaa säilöön liikunnanopettajalle.

 • Mikäli oppilaalle sattuu tapaturma liikuntatunnin aikana, tulee hänen ilmoittaa siitä välittömästi opettajalle.

 • Sairastapauksissa:

  • Mikäli oppilas on koulussa, tulee hänen osallistua liikuntatunnille. Huoltajan tulee ilmoittaa Wilma-viestillä toipilaasta ennen tunnin alkua. Toipilaat tulevat liikuntapaikalle ja osallistuvat tunnille joko kevennetyllä ohjelmalla tai suorittaen opettajan antamia apuopettajan tehtäviä.

  • Mikäli oppilaalla on jokin pitkäaikaissairaus tai pysyvä vamma/haitta, tulee siitä ilmoittaa opettajalle (lääkärintodistus, kirjallinen selvitys tai Wilma-viesti).

 • Liikuntapaikat:

  • Oppilaat siirtyvät kouluta/kodista liikuntapaikoille itsenäisesti heti edellisen tunnin päätyttyä.

  • Siirtymissä tulee käyttää turvallisia reittejä ja noudattaa liikennesääntöjä. Seiskojen kanssa käymme läpi turvalliset reitit syksyn alussa.

  • Suurin osa liikuntapaikoista sijaitsee 2-5km päästä koululta. Suorituspaikoille kannattaa siirtyä ensisijaisesti kävellen tai pyörällä, mutta bussia/metroakin saa omakustanteisesti käyttää. Nopeinten pääsee perille pyöräillen.

  • Käyttämiämme liikuntapaikkoja ovat mm. Tapiolan urheilupuisto, Tuulimäki, Otaniemen urheilukenttä ja Leppävaaran uimahalli. Ajantasaisen tiedon takaamiseksi oppilas ja huoltaja sitoutuvat seuraamaan liikuntakalenteria.

Liikunnan arvioinnin kriteerit

Uusi opetussuunnitelma 2014

Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Uuden opetussuunnitelman mukaan 50% liikunnan arvosanasta tulee muodostumaan oppimisesta (tavoitteiden mukaisesta edistymisestä) sekä 50% muodostuu työskentelystä liikuntatunnilla.

Edistymistä voidaan seurata seuraavien tavoitteiden mukaan:

  • liikuntataidot, kuten havaintomotoriikka, tasapaino- ja liikkumistaidot, välineenkäsittelytaidot monipuolisesti eri ympäristöissä eri vuodenaikoina sekä uima- ja vesipelastustaidot

  • fyysisten ominaisuuksien arvioinnissa, ylläpidossa ja kehittämisessä

Työskentelyä puolestaan arvioidaan seuraavasti:

  • aktiivista työskentelyä tunneilla mm. kokeilemalla erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen

  • turvallista ja asiallista toimintaa tunnilla

  • rakentavaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä

  • vastuullista toimintaa ja reilun pelin periaatteiden mukaista toimintaa tunneilla

Kahdeksasluokkalaisille tehdään opetussuunnitelman mukaisia Move-mittauksia. Mittaukset ovat osa valtakunnallista tiedonkeruu ja palautejärjestelmää, mutta ennen kaikkea tavoitteena on myös tuottaa tietoa oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä 8. vuosiluokilla tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Move-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina kuten ei muitakaan kunto-ominaisuuksia. Move! (tutustu mittauksiin täältä).

Osana arviointia oppilaat tekevät itsearvioinnin syksyllä ja keväällä. Tehdyn itsearvioinnin pohjalta käydään arviointikeskustelut liikunnanopettajan kanssa. Itsearviointi löytyy Google Classroomista, jonne oppilaille on jaettu pääsykoodit lukuvuoden alussa Wilma-viestillä.

Lisää liikunnanopetuksen tavoitteista ja kriteereistä voitte lukea alla olevista linkeistä:

http://www.oph.fi/ops2016/ (word-dokumentti sivulta 155 eteenpäin)

https://www.jyu.fi/sport/laitokset/liikunta/taydennyskoulutus/opsmove