Liikunta

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla.

Aineenopettajat:

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@espoo.fi.

Tiedottaminen liikuntapaikoista

Liikuntatunneilla liikumme monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä ja vuodenajat huomioiden. Opettamamme sisällöt ovat perusliikunta, pallopelit ja viitepelit, luontoliikunta, talviliikunta, musiikkiliikunta, voimistelu ja vesiliikunta.  Tästä johtuen liikuntapaikat vaihtelevat.

Opettajat tiedottavat liikuntatuntien sijainneista seuraavasti:

Jussi Pekkarisen ryhmien liikuntakalenteri

Liikuntatunteja koskevia käytäntöjä

Liikunnan arvioinnin kriteerit

Uusi opetussuunnitelma 2014

Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Uuden opetussuunnitelman mukaan 50% liikunnan arvosanasta tulee muodostumaan oppimisesta (tavoitteiden mukaisesta edistymisestä) sekä 50% muodostuu työskentelystä liikuntatunnilla.

Edistymistä voidaan seurata seuraavien tavoitteiden mukaan:

Työskentelyä puolestaan arvioidaan seuraavasti:

Kahdeksasluokkalaisille tehdään opetussuunnitelman mukaisia Move-mittauksia. Mittaukset ovat osa valtakunnallista tiedonkeruu ja palautejärjestelmää, mutta ennen kaikkea tavoitteena on myös tuottaa tietoa oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä 8. vuosiluokilla tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Move-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina kuten ei muitakaan kunto-ominaisuuksia. Move! (tutustu mittauksiin täältä).

Osana arviointia oppilaat tekevät itsearvioinnin syksyllä ja keväällä. Tehdyn itsearvioinnin pohjalta käydään arviointikeskustelut liikunnanopettajan kanssa. Itsearviointi löytyy Google Classroomista, jonne oppilaille on jaettu pääsykoodit lukuvuoden alussa Wilma-viestillä.

Lisää liikunnanopetuksen tavoitteista ja kriteereistä voitte lukea alla olevista linkeistä:

http://www.oph.fi/ops2016/ (word-dokumentti sivulta 155 eteenpäin)

https://www.jyu.fi/sport/laitokset/liikunta/taydennyskoulutus/opsmove