Tietotekniikka

Valinnainen tietotekniikka (pitkä valinnaisaine, 8.lk)

Tietotekniikan valinnaiskurssilla kehitetään tietotekniikan tietämystä tutustuen mm. tietotekniikan historiaan, tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan. Perehdymme toimisto-ohjelmiin ja kuvankäsittelyyn. Työskentelemme tietoturvan, informaation haun ja -kriittisyyden, animaation, videoinnin, graafisen suunnittelun ja web-sivujen parissa. Opiskelemme myös ohjelmoinnin perusteita.

Informaatioteknologian valinnaiskurssilla syvennetään ja laajennetaan tietotekniikan osaamista.


Tietotekniikka arvioidaan omana numeronaan. Arvioinnissa keskeistä on oppilaan työskentely. Arviointi kohdistuu oppilaan kykyyn toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa monipuolisia informaatioteknologian tehtäviä. Oppilasta ohjataan oppimisen itsearviointiin. Valinnaiskurssin numeroarvosanaan vaikuttavat erilaiset tunneilla tehtävät suoritukset ja tuotokset sekä niissä osoitetut tiedot ja taidot.


Ohjelmointi (lyhyt valinnaisaine, 9.lk)

Ohjelmointikurssi ei vaadi mitään pohjatietoja ohjelmoinnista. Kurssilla tutustumme yhteen oikeaan ohjelmointikieleen ja ohjelmoimme erilaisia pieniä ja isompia ohjelmia kieltä käyttäen. Kurssilla toteutetaan myös oma projekti (esimerkiksi peli tai animaatio) omaksuttuja tietoja käyttäen ja soveltaen.

Tavoitteena on tutustua ohjelmointikieleen ja oppia sen käytön perusteita. Kurssilla opitaan soveltamaan tietoja ja taitoja käytännössä oman projektin parissa. Kurssi arvioidaan sanallisesti. Arvioinnin perusteena ovat työskentelytaidot, asetettujen tehtävien suorittaminen, sekä yhdessä oppilaan kanssa määritettyjen tavoitteiden saavuttaminen.


Aineenopettajat:

    • Jenniina Halvorsen HJe (sähköinen oppimisympäristö: ville)

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@espoo.fi.