Maantieto

Maantiedon opetuksen tehtävänä on tarkastella maapallon erilaisia alueita sekä luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta.

Seitsemännen luokan maantiedossa tutustutaan maapallon eri alueisiin ja luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin.

Kahdeksannen luokan maantiedossa perehdytään muuttuviin maisemiin ja Suomen geomorfologiaan sekä tutustutaan alueisiin eri näkökulmista.

Yhdeksännen luokan maantiedossa perehdytään ihmismaantieteellisiin teemoihin, aluesuunnitteluun ja kestävään kehitykseen.

Aineenopettajat:

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.


Maantiedon arviointi

Maantiedon arviointiin 7. - 9. luokilla vaikuttavat seuraavat asiat:


Muuta:


     Maantieto - päättöarvioinnin kriteerit  (Opetushallitus)