Maantieto

Maantiedon opetuksen tehtävänä on tarkastella maapallon erilaisia alueita sekä luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta.

Seitsemännen luokan maantiedossa tutustutaan maapallon eri alueisiin ja luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin.

Kahdeksannen luokan maantiedossa perehdytään muuttuviin maisemiin ja Suomen geomorfologiaan sekä tutustutaan alueisiin eri näkökulmista.

Yhdeksännen luokan maantiedossa perehdytään ihmismaantieteellisiin teemoihin, aluesuunnitteluun ja kestävään kehitykseen.

Aineenopettajat:

 • Hanna Strandström StH - (sähköinen oppimisympäristö: Classroom )

 • Johanna Lilja LiJ - (sähköinen oppimisympäristö: Classroom)

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.


Maantiedon arviointi

Maantiedon arviointiin 7. - 9. luokilla vaikuttavat seuraavat asiat:

  • Kokeet

  • Testit ja kirjalliset läksynkuulustelut

  • Työskentely

   • Tuntityöskentely (osallistuminen oppitunnilla ja tehtävien tekeminen)

   • Kotitehtävistä huolehtiminen


Muuta:


 • Oppilaat tekevät myös itse- ja vertaisarviointia oppimisestaan ja opiskelutaidoistaan lukuvuoden aikana.

 • Maantietoa opiskellaan 7.-8. -luokilla toisessa ja kolmannessa jaksossa. Yhdeksännellä luokalla maantietoa opiskellaan kevätlukukaudella.

 • Päättöarviointiin vaikuttavat 7.-9. luokkien suoritukset.

Maantieto - päättöarvioinnin kriteerit (Opetushallitus)