Maantieto

Maantiedon opetuksen tehtävänä on tarkastella maapallon erilaisia alueita sekä luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta.

Seitsemännen luokan maantiedossa tutustutaan maapallon eri alueisiin ja luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin.

Kahdeksannen luokan maantiedossa perehdytään muuttuviin maisemiin, Suomen geomorfologiaan ja tutustutaan alueisiin eri näkökulmista.

Yhdeksännen luokan maantiedossa perehdytään ihmismaantieteellisiin teemoihin, aluesuunnitteluun ja kestävään kehitykseen.

Aineenopettajat:

 • Hanna Strandström StH - (sähköinen oppimisympäristö: Classroom )

 • Johanna Lilja LiJ - (sähköinen oppimisympäristö: Classroom)

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.


Maantiedon arviointi

Maantiedon arviointiin 7. - 9. luokilla vaikuttavat seuraavat asiat:

  • Kokeet

  • Testit ja kirjalliset läksynkuulustelut

  • Työskentely

   • Tuntityöskentely (osallistuminen oppitunnilla ja tehtävien tekeminen)

   • Kotitehtävistä huolehtiminen

Näiden lisäksi arviointiin vaikuttavat:

 • 7.-luokalla vesiprojekti (maantiedon osuus)

  • Vesiprojekti on monialainen oppimiskokonaisuus (MOK), johon perehdytään lukuvuoden aikana.

 • 8.-luokalla erilaiset alueisiin liittyvät tehtävät (luonnon- ja ihmismaantieteen näkökulmasta)

Muuta:


 • Oppilaat tekevät myös itse- ja vertaisarviointia oppimisestaan ja opiskelutaidoistaan lukuvuoden aikana.

 • Maantietoa opiskellaan 7.-8. -luokilla toisessa ja kolmannessa jaksossa. Yhdeksännellä luokalla maantietoa opiskellaan kevätlukukaudella.

 • Päättöarviointiin vaikuttavat 7.-9. luokkien suoritukset.

Maantieto - päättöarvioinnin kriteerit (Opetushallitus)