Matematiikka

Sisällöt:

Matematiikka on käsitteellinen tiede, joka perustuu deduktiiviseen päättelyyn. Siinä tutkitaan lukuja, avaruuksia, muutoksia, suhteita ja määriä. Seitsemännellä luokalla matematiikassa syvennetään alakoulun oppimäärän osaamista. Seitsemännen luokan oppimäärässä opiskellaan negatiivisilla luvuilla laskemista, potensseja ja harjoitellaan algebran perusteita. Geometriasta tutustutaan erityisesti kulmiin ja monikulmioihin.

Kahdeksannella luokalla syvennetään potenssilaskentaa ja tutustutaan polynomeihin ja yhtälöihin. Geometriassa syvennetään monikulmioiden osaamista tutustumalla suunnikkaisiin ja puolisuunnikkaisiin sekä opiskelemalla ympyrän geometriaa. Lisäksi opiskellaan prosenttilaskentaa.

Yhdeksännellä luokalla syvennetään yhtälöiden osaamista ja tutkitaan funktioita ja yhtälöpareja. Harjoitellaan myös tilastojen perustietoja ja lasketaan ilmiöiden todennäköisyyksiä. Geometriaa syvennetään tutustumalla trigonometriaan ja avaruusgeometriaan.

Arviointi:

Matematiikan arviointiin vaikuttavat seuraavat asiat:

Kirjallisia tehtäviä arvioidaan useimmiten arvosanoin 4 - 10 tai hyväksytty/hylätty.

Aineenopettajat:

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.