Matematiikka

Sisällöt:

Matematiikka on käsitteellinen tiede, joka perustuu deduktiiviseen päättelyyn. Siinä tutkitaan lukuja, avaruuksia, muutoksia, suhteita ja määriä. Seitsemännellä luokalla matematiikassa syvennetään alakoulun oppimäärän osaamista. Seitsemännen luokan oppimäärässä opiskellaan negatiivisilla luvuilla laskemista, potensseja ja harjoitellaan algebran perusteita. Geometriasta tutustutaan erityisesti kulmiin ja monikulmioihin.

Kahdeksannella luokalla syvennetään potenssilaskentaa ja tutustutaan polynomeihin ja yhtälöihin. Geometriassa syvennetään monikulmioiden osaamista tutustumalla suunnikkaisiin ja puolisuunnikkaisiin sekä opiskelemalla ympyrän geometriaa. Lisäksi opiskellaan prosenttilaskentaa.

Yhdeksännellä luokalla syvennetään yhtälöiden osaamista ja tutkitaan funktioita ja yhtälöpareja. Harjoitellaan myös tilastojen perustietoja ja lasketaan ilmiöiden todennäköisyyksiä. Geometriaa syvennetään tutustumalla trigonometriaan ja avaruusgeometriaan.

Arviointi:

Matematiikan arviointiin vaikuttavat seuraavat asiat:

 • Kokeet (valtaosa arvosanasta, koealueet ja arvosanat tulevat Wilmaan)

 • Työskentely

  • Tuntityöskentely (osallistuminen oppitunnilla ja tehtävien tekeminen)

  • Kotitehtävistä huolehtiminen

 • Muut arvioitavat kirjalliset suoritukset (tehdään kotona tai koulussa, pistokokeista ei varoiteta etukäteen)

Kirjallisia tehtäviä arvioidaan useimmiten arvosanoin 4 - 10 tai hyväksytty/hylätty.

Aineenopettajat:

 • Johannes Aaltonen AaJ

 • Kaisa Linna LiK

 • Sami Niemonen NiS

 • Otto Ojanen OjO

 • Karoliina Uotila UoK

 • Nina Ala-Ojala AlN

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.