Kielet (englanti, ruotsi, saksa, ranska)

Oppilas oppii selviytymään niin suullisesti kuin kirjallisestikin itseensä ja lähiympäristöönsä liittyvissä arkipäivän viestintä- ja asiointitilanteissa sekä ymmärtää kohdekielistä tekstiä ja harjoittelee ääntämistä. Oppilas oppii tuntemaan kohdekielisiä alueita, niiden kulttuuria ja elämänmuotoa. Kieltä opiskellaan erilaisten kirjallisten, suullisten ja toiminnallisten tehtävien avulla. Käytämme myös erilaisia sähköisiä työskentelytapoja.

Aineenopettajat:

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi

Arviointi

Kielten opiskelussa arvosanaan vaikuttavat mm. tuottaminen, ymmärtäminen ja kielenopiskelutaidot, kielitietoisuus ja kulttuurin tuntemus. 

Arvosana annetaan jatkuvien näyttöjen perusteella, luokka-asteesta ja kielestä riippuen:

- Isot kokeet (koealue ja kokeen arvosana laitetaan Wilmaan)

- Sanakokeet ja mahdolliset muut testit (esim. kielioppi, kuuntelu, luetun ymmärtäminen, kappalekokeet)

 - Tuntiosaaminen, johon kuuluu itsenäinen työskentely, osallistuminen pari- ja ryhmätyöskentelyyn ja työskentelytaidot.

- Kirjoitustehtävät

- Esitelmät ja suulliset kokeet 

- Monialaisen oppimiskokonaisuuden kielten osuus

- Lisänäytöillä oppilaan on halutessaan mahdollista osoittaa harrastuneisuuttaan, esim. kohdekielisen kirjan arvostelu tai muu kirjoitelma, blogi, videopäiväkirja, portfolio, plus-tehtävät tms.

Päättöarvioinnin kriteerit yhdeksännellä luokalla eri kielissä voi tarkistaa OPSista.