Kielet (englanti, ruotsi, saksa, ranska)

Oppilas oppii selviytymään niin suullisesti kuin kirjallisestikin itseensä ja lähiympäristöönsä liittyvissä arkipäivän viestintä- ja asiointitilanteissa sekä ymmärtää kohdekielistä tekstiä ja harjoittelee ääntämistä. Oppilas oppii tuntemaan kohdekielisiä alueita, niiden kulttuuria ja elämänmuotoa. Kieltä opiskellaan erilaisten kirjallisten, suullisten ja toiminnallisten tehtävien avulla. Käytämme myös erilaisia sähköisiä työskentelytapoja.

Aineenopettajat:

    • Leena-Maija Hardy HaL - (Sähköinen oppimisympäristö: Google Classroom) (englanti, ruotsi)

    • Nelli Nikula NiN - (Sähköinen oppimisympäristö: Google Classroom) (englanti, ruotsi)

    • Antti Piiroinen PiA - (Sähköinen oppimisympäristö: Google Classroom) (saksa, ruotsi)

    • Eeva Sembach SeE - (Sähköinen oppimisympäristö: Google Classroom) (englanti, ranska)

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.

Arviointi

Kielten opiskelussa arvosanaan vaikuttavat tuottaminen, ymmärtäminen ja kielenopiskelutaidot.

Arvosana annetaan jatkuvien näyttöjen perusteella, luokka-asteesta ja kielestä riippuen:

- Isot kokeet, joita on yleensä yksi syksyllä ja yksi keväällä (koealue ja kokeen arvosana laitetaan Wilmaan)

- Sanakokeet ja mahdolliset muut testit (esim. kielioppi, kuuntelu, luetun ymmärtäminen, kappalekokeet)

- Tuntiosaaminen, johon kuuluu myös sekä itsenäinen työskentely että osallistuminen pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

- Kirjoitustehtävät

- Esitelmät ja suulliset kokeet

- Monialaisen oppimiskokonaisuuden kielten osuus

- Lisänäytöillä oppilaan on halutessaan mahdollista osoittaa harrastuneisuuttaan, esim. kohdekielisen kirjan arvostelu tai muu kirjoitelma, blogi, videopäiväkirja, portfolio, plus-tehtävät tms.

Päättöarvioinnin kriteerit yhdeksännellä luokalla eri kielissä voi tarkistaa OPSista: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Englanti: s. 351-352

Ruotsi: s. 335-336

Saksa: s. 355-356

Ranska: s. 362-363