Oppilaskunta ja tukioppilaat

Oppilaskunta

Oppilaskunta koostuu kaikista Mankkaan koulun oppilaista. Osallistumalla oppilaskunnan toimintaan voit olla mukana vaikuttamassa koulun arkeen ja oppilaiden viihtyvyyteen, järjestämässä tapahtumia tai vaikkapa kioskin pitämisessä.

Oppilaskunnan parlamentti

Koostuu 28-32 oppilaasta, jotka on valittu kaikkien oppilaiden keskuudesta. Parlamentti kokoontuu kerran kuussa tai tarvittaessa useammin.

Parlamentin jäsenen tulee olla aktiivinen vaikuttaja, luotettava, yhteistyökykyinen, aloitekykyinen ja kompromissitaitoinen, idearikas, innovatiivinen. Jäsenet valitaan hakemuksien perusteella, jäsenyys on vapaaehtoista. Samalta luokalta voi olla useampia jäseniä. Jäseniä on kaikilta eri luokka-asteilta. Jäsenet saavat toiminnasta todistuksen.

Oppilaskunnan hallitus

Hallituksen jäsenet (12-16 jäsentä) valitaan parlamentin sisältä ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus kokoontuu viikottain. Hallituksessa on erilaisia luottamustehtäviä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja tiedottaja. Nämä luottamushenkilöt edustavat oppilaskuntaa koulun ulkopuolella.

Tukioppilaat

Mankkaan koulussa on perinteisesti järjestetty tukioppilastoimintaa pohjautuen Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohjeisiin ja arvoihin.

Tukioppilastoiminnan tavoitteet

 • luoda yhteishenkeä luokkiin ja koko kouluun

 • torjua yksinäisyyttä

 • ehkäistä kiusaamista ja muita ongelmia

 • edistää toiset huomioivaa käytöstä

 • lisätä nuorten osallisuutta koulussa

 • kehittyä yksilönä

Mankkaan koulun tukioppilaat...

 • saavat tehtäviinsä MLL:n koulutuksen.

 • tekevät toimintasuunnitelman koko lukuvuoden ajaksi.

 • kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan omaa toimintaansa.

 • saavat oman nimikkoluokkansa 7-luokista, ja osallistuvat tämän luokan ryhmäytymispäivien suunnitteluun ja toteutukseen, sekä muuhun nimikkoluokan toimintaan kouluvuoden mittaan.

 • osallistuvat teemapäivien toteutukseen yhdessä oppilaskunnan kanssa

 • saavat tukioppilaana toimimisesta todistuksen