Biologia

Biologian opetuksen tehtävänä on tukea oppilasta tutkimaan elämää ja sen edellytyksiä sekä tuntemaan itseään ihmisenä ja osana luontoa.

Seitsemännen luokan biologiassa perehdytään vesiekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä.

Kahdeksannen luokan biologiassa perehdytään metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään myös evoluutiota.

Yhdeksännen luokan biologiassa perehdytään ihmiskehon rakenteeseen ja toimintaan. Lisäksi tutustutaan perinnöllisyyden perusteisiin.

Aineenopettajat:

 • Hanna Strandström StH - (sähköinen oppimisympäristö: Classroom )

 • Johanna Lilja LiJ - (sähköinen oppimisympäristö: Classroom )

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.

Biologian arviointi

Biologian arviointiin 7. - 9. luokilla vaikuttavat seuraavat asiat:

  • Kokeet

  • Testit ja kirjalliset läksynkuulustelut

  • Työskentely

   • Tuntityöskentely (osallistuminen oppitunnilla ja tehtävien tekeminen)

   • Kotitehtävistä huolehtiminen


Muuta:


Oppilaat tekevät myös itse- ja vertaisarviointia oppimisestaan ja opiskelutaidoistaan lukuvuoden aikana.


Biologiaa opiskellaan 7.-8. -luokilla ensimmäisessä ja neljännessä jaksossa, jolloin pystymme hyödyntämään koulun lähiympäristöä.

Biologiaa opiskellaan 9. -luokalla syyslukukaudella.

Päättöarviointiin vaikuttavat 7.-9. luokkien suoritukset.


Biologia - päättöarvioinnin kriteerit

(Opetushallitus)