Kemia

Kemia on aineen koostumusta, ominaisuuksia ja muuttumista tutkiva tiede.

Kemia tutkii aineen rakenneosien, atomien ja molekyylien rakennetta ja käyttäytymistä. Koulussa kemian oppitunneilla tutustutaan seitsemännellä luokalla aineen rakenteeseen ja kahdeksannella luokalla mikrokemiaan ja metallien kemiaan. Yhdeksännellä luokalla opiskellaan hiilen kemiaa. Koska kemia on empiirinen tiede, harjoitellaan myös kokeellista työskentelyä ja aineen empiiristä tutkimusta.

Arviointi:

  • Työskentely (tuntityöskentely, kotitehtävät, kokeellinen työskentely)

  • Mahdolliset projektit

  • Tuntitestit

  • Kokeet

Aineenopettajat:

  • Johannes Aaltonen AaJ

  • Otto Silander SiO

  • Jenniina Halvorsen HJe

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.