Kemia

Kemia on aineen koostumusta, ominaisuuksia ja muuttumista tutkiva tiede.

Kemia tutkii aineen rakenneosien, atomien ja molekyylien rakennetta ja käyttäytymistä. Koulussa kemian oppitunneilla tutustutaan seitsemännellä luokalla aineen rakenteeseen ja kahdeksannella luokalla mikrokemiaan ja metallien kemiaan. Yhdeksännellä luokalla opiskellaan hiilen kemiaa ja kestävää kehitystä. Koska kemia on empiirinen tiede, harjoitellaan myös kokeellista työskentelyä ja aineen empiiristä tutkimusta.

Arviointi:

Aineenopettajat:

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.