Aineenopetus

Yhteydenpito opettajiin tapahtuu pääosin Wilman kautta. Jokaisella opettajalla on myös oma työsähköposti muotoa etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.

Suomen kieli ja kirjallisuus / S2

Biologia

Fysiikka

Historia

Kemia

Kielet

Kotitalous

Kuvataide

Käsityö

Liikunta

Maantieto

Matematiikka

Musiikki

Opinto-ohjaus

Terveystieto

Tietotekniikka

Uskonto/elämänkatsomustieto

Yhteiskuntaoppi

---

Huom! Muiden uskontokuntien opettajat & omien äidinkielten opettajat.