Historia

Historiaa opiskellaan seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla, jolloin annetaan päättöarviointi.

Seitsemännellä luokalla tutustutaan Suomen ja maailman historiaan Ranskan suuresta vallankumouksesta 1900-luvun alkuun. Aiheita ovat muun muassa Suomen autonomian aika, Yhdysvaltojen historia, siirtolaisuus, imperialismi, ensimmäinen maailmansota sekä Suomen itsenäistyminen ja sisällissota.

Kahdeksannen luokan historia alkaa Euroopan tilanteesta ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja päättyy nykypäivään. Syksyllä käsitellään toisen maailmansodan syyt, tapahtumat ja seuraukset, sekä Suomen rooli toisessa maailmansodassa. Keväällä paino on toisen maailmansodan jälkeisessä ajassa, eli käsittelemme kylmää sotaa, Suomen historiassa sodanjälkeistä aikaa sekä nykyhistoriaa.

Historian opiskelussa harjoitellaan erilaisia taitoja:

  • erilaisten lähteiden käyttö ja tulkinta (kirjalliset lähteet, erityyppiset kuvat, tilastot, diagrammit, kartat)

  • lähdekritiikki

  • tiedonhankinta ja saadun tiedon soveltaminen

  • asiatiedon hallinta (keskeisten käsitteiden hallinta)

  • syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen

  • kyky ymmärtää ja eläytyä menneisyyden ihmisen asemaan sekä toimintaan.

Arviointi perustuu näiden taitojen ja asiatiedon monipuoliseen hallintaan sekä jatkuvaan näyttöön oppitunneilla (osallistuminen opetukseen, annettujen ohjeiden noudattaminen, tehtävien tekeminen ja työrauhan antaminen).

Oppilas arvioi omaa osaamistaan itsearvioinnin avulla. Oppilasta ohjataan asettamaan itselleen tavoitteita opiskelussaan.

Tarkemmat kuvaukset oppiaineen tavoitteista ja päättöarvioinnin kriteereistä löytyvät valtakunnallisesta

opetussuunnitelmasta.

Aineenopettajat:

  • Niina Luoma-aho LuN (sähköinen oppimisympäristö: classroom

   • opetusryhmä 8M

  • Pauli Puistosalo PuP (sähköinen oppimisympäristö: classroom)

  • opetusryhmät 7A, 7B, 7C, 7F, 8A ja 8E

  • Heli Unkuri UnH (sähköinen oppimisympäristö: classroom)

  • opetusryhmät 7D, 7E, 7M, 8B, 8C, 8D ja 8M

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.

7. luokan arviointi lukuvuonna 2022-2023

8. luokan arviointi lukuvuonna 2022-2023