Historia

Historiaa opiskellaan seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla, jolloin annetaan päättöarviointi.  

Seitsemännellä luokalla tutustutaan Suomen  ja maailman historiaan Ranskan suuresta vallankumouksesta 1900-luvun alkuun. Aiheita ovat muun muassa Suomen autonomian aika, Yhdysvaltojen historia, siirtolaisuus, imperialismi, ensimmäinen maailmansota sekä Suomen itsenäistyminen ja sisällissota.

Kahdeksannen luokan historia alkaa Euroopan tilanteesta ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja päättyy nykypäivään. Syksyllä käsitellään toisen maailmansodan syyt, tapahtumat ja seuraukset, sekä Suomen rooli toisessa maailmansodassa. Keväällä paino on toisen maailmansodan jälkeisessä ajassa, eli käsittelemme kylmää sotaa, Suomen historiassa sodanjälkeistä aikaa sekä nykyhistoriaa.

Historian opiskelussa harjoitellaan erilaisia taitoja:

Arviointi perustuu näiden taitojen ja asiatiedon monipuoliseen hallintaan sekä jatkuvaan näyttöön oppitunneilla (osallistuminen opetukseen, annettujen ohjeiden noudattaminen, tehtävien tekeminen ja työrauhan antaminen). 

Oppilas arvioi omaa osaamistaan itsearvioinnin avulla. Oppilasta ohjataan asettamaan itselleen tavoitteita opiskelussaan.

Tarkemmat kuvaukset oppiaineen tavoitteista ja päättöarvioinnin kriteereistä löytyvät valtakunnallisesta

opetussuunnitelmasta

Aineenopettajat:

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.

7. luokan arviointi lukuvuonna 2023-2024

 8. luokan arviointi lukuvuonna 2023-2024