Mankkaan koulu

Tervetuloa Mankkaan koulun verkkosivuille

Mankkaan koulussa opiskelee n. 395 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulussa annetaan myös luokkamuotoista autismikirjon erityisopetusta luokka-asteilla 7-10. Kannustamme opetuksessamme omatoimiseen elinikäiseen oppimiseen, vastuun ottamiseen sekä muiden huomioimiseen. Koulutyötä toteutetaan pääsääntöisesti kaksoistuntien avulla. Arvostamme nykyaikaisten tieto- ja viestintäteknologian taitojen hyödyntämistä oppimisessa. Oppilaillamme on mahdollisuus henkilökohtaisen Chromebookin lainaamiseen opiskeluvälineeksi. Teemme kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla mm. e-Twinning- ja Erasmus + -projekteihin.

Koulussamme opetettavat kielet:

A-kielet: EN, SA (A1 ja A2 yhdistetty)

B1-kieli: RU; B2-kielet: RA, SA

Koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka, joka tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa ja fysiikassa. Painotusluokalla on matematiikkaa ja fysiikkaa yhteensä yksi tunti viikossa enemmän kuin muilla luokilla. Valintaperusteena on Espoon yhteinen, kirjallinen valintakoe. Painotukseen haetaan Wilmassa yläkouluun haun yhteydessä.

Ajankohtaista

Tukitunnit pidetään maanantaisin ja torstain klo 13.50-14.35 Katin luokassa.

Huom! Tukitunnille osallistutaan ainoastaan oman lukujärjestyksen ulkopuolella. Tukitunneille voi osallistua kuka tahansa ja niiltä voi saada apua omaan opiskeluun.


Koulun kiusaamisenvastaisen työn sähköposti:
eikiusaamiselle.mankkaankoulu@espoo.fi


Lukuvuoden työpäivät

Syyslukukausi: 11.8.-22.12.2021

Syysloma: 18.-22.10. 2020

Joululoma: 23.12.2020 - 9.1.2021

9. luokkien TET-viikot: 11.-15.10.2021 (Viikko 41) sekä 22.-26.11.2021 (Viikko 47)

Kevätlukukausi: 10.1.-4.6.2022

Talviloma: 21.-25.2.2021 (Viikko 8)

7.- ja 8.-luokkien ja EAUT-opetus lauantaityöpäivä: 5.2.2022

9.-luokkien lauantaityöpäivä: 12.2.2022

Lauantaityöpäivän korvausvapaa: pe 27.5.2022

8.-luokkien TET-viikko: 2.-6.5.2022 (Viikko 18)

Jaksot:

1. jakso: 11.8.-15.10.2021

2. jakso: 25.10.-22.12.2021

3. jakso: 10.1.-18.3.2022

4. jakso: 21.3.-4.6.2022

Koulun tapahtumakalenteri