Terveystieto

Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksessa kehitetään tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavasta, terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia terveyden edistämiseksi.

Aineenopettajat:

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.

Terveystiedon arviointi


Terveystiedon arviointiin 7. - 9. luokilla vaikuttavat seuraavat asiat:


Näiden lisäksi arviointiin vaikuttavat:Muuta: