Terveystieto

Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksessa kehitetään tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavasta, terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia terveyden edistämiseksi.

Aineenopettajat:

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi.

Terveystiedon arviointi


Terveystiedon arviointiin 7. - 9. luokilla vaikuttavat seuraavat asiat:

  • Kokeet

  • Testit ja kirjalliset läksynkuulustelut

  • Työskentely

    • Tuntityöskentely (osallistuminen oppitunnilla ja tehtävien tekeminen)

    • Kotitehtävistä huolehtiminen


Näiden lisäksi arviointiin vaikuttavat:


  • 9.-luokalla monialainen oppimiskokonaisuus (MOK), jonka aiheena on Tulevaisuus. Terveystiedon osuus (terveys ja hyvinvointi) suoritetaan syyslukukaudella.


Muuta:


  • Seitsemännellä luokalla terveystiedosta annetaan sanallinen arviointi.

  • Päättöarviointiin vaikuttavat 7.-9. luokkien suoritukset.