Suomen kieli ja kirjallisuus / Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksella ohjataan oppilaiden monilukutaitoa, kielitietoisuutta ja kielellisen identiteetin rakentumista. Oppiaineessa analysoidaan kieltä ja tekstejä, luetaan monenlaisia kirjoja ja tuotetaan erilaisia tekstejä. Lisäksi tunneilla keskustellaan, tehdään ryhmätöitä ja esiinnytään.


Seitsemännellä luokalla vahvistetaan opiskelutaitoja ja kieliopin hallintaa sekä opiskellaan kirjallisuuden peruskäsitteitä. Kahdeksannella luokalla keskiössä ovat kirjallisuuden genret, vaikuttamisen keinot ja media. Yhdeksännellä luokalla tutustutaan kirjallisuushistoriaan, asiakirjoittamiseen ja Suomen kielelliseen tilanteeseen.

Aineenopettajat

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi

Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi

Suomen kielen ja kirjallisuuden numero muodostuu pääpiirteittäin seuraavasti: vuosiluokittain on lueteltu arvioitavat työt. Ryhmän etenemistahdista riippuen muutoksia suunnitelmaan voi tulla.

Luettujen kirjojen ja niistä tehtävien tehtävien määrä vaikuttaa kirjallisuuden osa-alueen arviointiin, joka on osa suomen kielen ja kirjallisuuden arviointia. 

Kirjallisuuden osa-alueen arviointi  koko lukuvuonna luetuista kirjoista tehtävineen:

Enimmäisarvosana hyvin tehdyistä tehtävistä. 

Kirjallisuuden arviointi on yksi osa suomen kielen ja kirjallisuuden lukuvuosiarviointia.  Näytöt muilta osa-alueilta vaikuttavat  arvosanaan.

Suomen kielen ja kirjallisuuden arvosana

- koostuu useammasta osa-alueesta:

 

1. KIRJALLISUUS (kirjojen pohjalta tehtävät)     

2. KIRJOITTAMINEN (eri tekstilajeja edustavat kirjoitetut tekstit) 

3. SUULLINEN ILMAISU  (ryhmä- ja yksilöesitykset, vuorovaikutustaidot)

4. KIELITIETO (koe ja mahdolliset pistarit)    

5. JATKUVA NÄYTTÖ (osallistuminen aktiivisesti opetukseen, annettujen ohjeiden noudattaminen, tuntitehtävien ja läksyjen tekeminen ja työrauhan antaminen, työskentelyvälineiden mukana pitäminen, ryhmätyöt)

Suomen kielen ja kirjallisuuden arvioitavat työt

Vapaaehtoinen lukudiplomi

Koulussamme halutaan kannustaa nuoria lukemaan. Suomen kielessä ja kirjallisuudessa luemme kirjoja ja teemme niistä tehtäviä, mutta tämän lisäksi on mahdollista suorittaa myös lukudiplomi. Diplomin saa, kun lukee kymmenen kirjaa annetuista genreistä ja tekee kirjoihin liittyvät tehtävät. Lukudiplomin osaksi voidaan hyväksyä myös ne kirjat, jotka muutenkin kuuluvat  vuoden suomen kielen ja kirjallisuuden  lukuohjelmaan.


Hyvin tehty lukudiplomi voi korottaa suomen kielen ja kirjallisuuden arvosanaa. Lukudiplomin suorittamisesta tulee kertoa suomen kielen ja kirjallisuuden opettajalle heti alkusyksystä. Tekemistä ei voi aloittaa enää loppuvuonna tai keväällä. Tehtävät voi palauttaa joko sähköisesti tai käsin kirjoitettuna huhtikuun loppuun mennessä. Lukuvuoden lopuksi lukudiplomin suorittajille jaetaan todistus.


Kysy lukudiplomin suorittamisesta opettajaltasi heti alkusyksystä.