Suomen kieli ja kirjallisuus / Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksella ohjataan oppilaiden monilukutaitoa, kielitietoisuutta ja kielellisen identiteetin rakentumista. Oppiaineessa analysoidaan kieltä ja tekstejä, luetaan monenlaisia kirjoja ja tuotetaan erilaisia tekstejä. Lisäksi tunneilla keskustellaan, tehdään ryhmätöitä ja esiinnytään.


Seitsemännellä luokalla vahvistetaan opiskelutaitoja ja kieliopin hallintaa sekä opiskellaan kirjallisuuden peruskäsitteitä. Kahdeksannella luokalla keskiössä ovat kirjallisuuden genret, vaikuttamisen keinot ja media. Yhdeksännellä luokalla tutustutaan kirjallisuushistoriaan, asiakirjoittamiseen ja Suomen kielelliseen tilanteeseen.

Aineenopettajat

Aineenopettajiin saat yhteyden parhaiten Wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@espoo.fi

Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi

Suomen kielen ja kirjallisuuden numero muodostuu pääpiirteittäin seuraavasti: vuosiluokittain on lueteltu arvioitavat työt syksyllä ja keväällä sekä ilmoitettu myös, miten paljon ne vaikuttavat numeron muodostumisessa. Opettajat pidättävät itsellään oikeuden muuttaa ilmoitettuja painokertoimia tarpeen mukaan. Ryhmän etenemistahdista riippuen muutoksia suunnitelmaan voi tulla.


Suomen kielen ja kirjallisuuden arvosana

- koostuu useammasta osa-alueesta:

1. KIRJALLISUUS (kirjojen pohjalta tehtävät)

2. KIRJOITTAMINEN (eri tekstilajeja edustavat kirjoitetut tekstit)

3. SUULLINEN ESIINTYMINEN (ryhmä- ja yksilöesitykset)

4. KIELIOPPI (koe ja mahdolliset pistarit)

5. JATKUVA NÄYTTÖ (osallistuminen opetukseen viittaamalla, annettujen ohjeiden noudattaminen, tehtävien tekeminen ja työrauhan antaminen, ryhmätyöt)

Tuntityötä arvioidaan seuraavasti:

erinomainen/kiitettävä = viittaa erittäin aktiivisesti, noudattaa annettuja ohjeita, tekee tehtävät huolellisesti, hyvät yhteistyötaidot

hyvä = viittaa ajoittain, pyrkii noudattamaan ohjeita ja tekemään tehtävät

tyydyttävä = keskittyminen ja työrauhan noudattaminen ajoittain haasteellista, ei osallistu opetukseen viittaamalla

välttävä = keskittyminen ja työrauhan noudattaminen ei onnistu, asenne opiskelua kohtaan välinpitämätön


Suomen kielen ja kirjallisuuden arvosana

- koostuu useammasta osa-alueesta:

1. KIRJALLISUUS (kirjojen pohjalta tehtävät)

2. KIRJOITTAMINEN (eri tekstilajeja edustavat kirjoitetut tekstit)

3. SUULLINEN ESIINTYMINEN (ryhmä- ja yksilöesitykset)

4. KIELIOPPI (koe ja mahdolliset pistarit)

5. JATKUVA NÄYTTÖ (osallistuminen opetukseen viittaamalla, annettujen ohjeiden noudattaminen, tehtävien tekeminen ja työrauhan antaminen, ryhmätyöt)

Tuntityötä arvioidaan seuraavasti:

erinomainen/kiitettävä = viittaa erittäin aktiivisesti, noudattaa annettuja ohjeita, tekee tehtävät huolellisesti, hyvät yhteistyötaidot

hyvä = viittaa ajoittain, pyrkii noudattamaan ohjeita ja tekemään tehtävät

tyydyttävä = keskittyminen ja työrauhan noudattaminen ajoittain haasteellista, ei osallistu opetukseen viittaamalla

välttävä = keskittyminen ja työrauhan noudattaminen ei onnistu, asenne opiskelua kohtaan välinpitämätön


Suomen kielen ja kirjallisuuden arvioitavat työt

Vapaaehtoinen lukudiplomi

Koulussamme halutaan kannustaa nuoria lukemaan. Suomen kielessä ja kirjallisuudessa luemme kirjoja ja teemme niistä tehtäviä, mutta tämän lisäksi on mahdollista suorittaa myös lukudiplomi. Diplomin saa, kun lukee kymmenen kirjaa annetuista genreistä ja tekee kirjoihin liittyvät tehtävät. Lukudiplomin osaksi voidaan hyväksyä myös ne kirjat, jotka muutenkin kuuluvat vuoden suomen kielen ja kirjallisuuden lukuohjelmaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät lukudiplomien Classroom-ryhmästä.


Hyvin tehdyllä lukudiplomilla voi korottaa suomen kielen ja kirjallisuuden arvosanaa paremmaksi enintään puolella numerolla. Lukudiplomin suorittamisesta tulee kertoa etukäteen suomen kielen ja kirjallisuuden opettajalle. Tehtävät voi palauttaa joko sähköisesti tai käsin kirjoitettuna huhtikuun loppuun mennessä. Lukuvuoden lopuksi lukudiplomin suorittajille jaetaan todistus.


Lukudiplomiryhmien koodit Classroomissa 2021 - 2022

- 7. luokka: 5i6k76q

- 8. luokka: jfyx53k

- 9. luokka: 53gzbbv